ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1.  Администратор на лични данни основна информация

Дружеството е установено в Република България и можете да се свържете с нас по следния начин:

ДА НИ НАМЕРИТЕ

гр. Варна, ж.к. Чайка блок 203

0888238886

info@venturalasercenter.com

2. Видове лични данни.

Поддържаме и необходимите лични данни на нашите клиенти, за целите на изпълнение на сключените с тях договори, както и за целите на изпълнение на задълженията ни съгласно Закона за счетоводството.